My way to culture

„My way to culture” – projekt realizowany we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zwiększający dostępność obiektów muzealnych osobom niepełnosprawnym. Połączenie dostosowanej ścieżki zwiedzania w zależności od niepełnosprawności połączonej z odpowiednią spersonalizowaną formą przekazu dostosowaną do niepełnosprawności jak np. audio deskrypcja, język PJM, język obcy pozwala na samodzielne zwiedzanie bez udziału przewodnika. Możliwość obcowania ze sztuką bez barier nie tylko architektonicznych ale przede wszystkim barier przekazu treści, otwiera nową nieograniczoną skalę udostępnienia kultury bez względu na występujące ograniczenia.