Osób niewidomych

Podczas wielu warsztatów i testów aplikacji z użytkownikami została wypracowana metodologia nawigowania osób niewidomych. Konsultacje pozwoliły na dobór komend głosowych, informacji zegarowej o skrętach, sygnalizowania niebezpiecznych miejsc na ścieżce prowadzenia, sposób korygowania kierunku ścieżki czy też szybkość wypowiedzi.