Wewnętrza

Technologia GPS prowadzi na zewnętrznych terenach naszych miast. Jednak gdy tylko znajdziemy się w budynku traci swoją użyteczność. Nawigacja Intonavi przy wsparciu technologii Ibeaconów precyzyjnie określa pozycję użytkownika w budynkach prowadząc do konkretnych pomieszczeń.