Dostępność

Dzięki wieloletnim badaniom i współpracy z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych, nawigacja Intonavi dostosowana jest dla:

– osób z niepełnosprawnością wzroku

– osób z niepełnosprawnością ruchu

– osób ze spektrum autyzmu

– osób z niepełnosprawnością słuchu.

System nawigacji Intonavi jest pierwszym tak  DOSTĘPNYM system na świecie.