TA ścieżka. Terapeutyczna ścieżka kulturowa dla dzieci z Autyzmem

Projekt realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser, które prowadzi Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny.

Większość działań statutowych organizacji skierowana jest do dzieci niepełnosprawnych. Projekt nie tylko rozpoznał potrzeby osób ze spektrum autyzmu (rozmowy wywiady dot. rozpoznawania potrzeb , sposobów organizacji się w przestrzeni, sposób radzenia sobie z zadaniami trudnymi często zakłócającymi sprawne poruszanie się, ale wdrożył rozwiązanie spełniające te potrzeby. Zastosowane rozwiązania w aplikacji mogą zastąpić asystenta osoby niepełnosprawnej w przypadku osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu. Korzystający z aplikacji mają możliwość samodzielnie „dostroić komendy aplikacji” oraz „kolorystykę” do preferowanego przez siebie kanału sensorycznego z możliwością zmian. Rozwiązanie wspomaga terapię osób ze spektrum autyzmu.
Opracowany model aplikacji jest jedną z prób dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób ze spektrum autyzmu aby zwiększyć stopień dostępności usług w obszarze kultury. Został opracowany na podstawie analizy rzeczywistych potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu , obserwacji barier stojących na drodze do optymalnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu.